czwartek, 8 marca 2018

Analiza bezpieczeństwa informatycznego Twojej firmy.

Od ponad 20 lat zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Na początku byli to klienci indywidualni potem przedsiębiorcy i instytucje. Od dekady zajmujemy się szeroko pojętym bezpieczeństwem informatycznym. Od bankowości przez deweloperów budowlanych, biura inżynierii projektowej, biura księgowe, kancelarie prawne i notarialne, aż po organizacje pożytku publicznego.

Dlatego właśnie oferujemy pomoc z zakresu:
- nadzoru nad bezpieczeństwem informatycznym,
- wdrożenia polityki bezpieczeństwa,
- wdrożenia zabezpieczeń na poziomie stacji roboczych i serwerów,
- programu rozbudowy struktur informatycznych,
- szkoleń z dziedziny dobrych praktyk bezpieczeństwa informacji,
- audytu legalności oprogramowania,
- inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu będącego aktywnie w użyciu,

Na samym początku drogi do zabezpieczenia się przed współczesnymi zagrożeniami jest 
AUDYT STANU BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO.

Zapraszamy do kontaktu z chęcią podzielimy się wiedzą.wtorek, 20 lutego 2018

Bezpieczeństwo IT

Usługi które oferujemy w dziedzinie zarządzanie bezpieczeństwem informacji:


  • Opracowanie polityki bezpieczeństwa IT
  • Podpis elektroniczny.
  • Elektroniczny obieg dokumentów.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym.
  • Kontrola dostępu.
  • Projektowanie, rozbudowa i utrzymanie systemów informatycznych.
  • Consulting i aspekty prawne w tematyce bezpieczeństwa informatycznego.

sobota, 17 lutego 2018

e-Podpis, certyfikat kwalifikowany.

    Dynamiczny rozwój elektroniki i informatyki w ostatnich dziesięcioleciach wywarł ogromny wpływ na nasze życie. Jest on motorem rozwoju społeczeństw i państw. Komputery wkraczają w każdą dziedzinę życia ludzkiego, lecz powszechna informatyzacja stawia przed nami coraz to nowe wyzwania i zmusza do przestawienia się na nowe tory myślenia w drodze ku społeczeństwu informatycznemu. Wiedza z tej dziedziny jest obecnie szczególnie cenna, gdyż tempo rewolucji informatycznej przyspiesza i tylko od nas zależy czy zostaniemy liderem czy też outsiderem zachodzących zmian.


PROPONUJEMY PAŃSTWU POMOC PRZY WDROŻENIU PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Doradztwo organizacyjno-techniczne

Bierzemy pod uwagę nie tylko aktualne potrzeby klienta, często proponujemy rozwiązania, które naszym zdaniem jeszcze bardziej podniosą efektywność systemu pracy firmy. Nie stronimy od rozwiązań nieszablonowych i nietypowych, zachowując jednocześnie najwyższy stopień bezpieczeństwa danych naszego klienta oraz profesjonalizm rozwiązania.
Wdrożenie podpisu elektronicznego
Kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji e-podpisu w systemie informatycznym: 
- instalacji urządzeń cyfrowych do składania podpisu elektronicznego,
- instalacji i konfiguracji oprogramowania,
- przeszkolenie użytkowników do prawidłowego korzystania z usługi podpisu elektronicznego 
- opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym, na którym działa oprogramowanie do składania e-podpisu,
- pomoc przy odnowienia certyfikatów,
- instalacji uaktualnień,
- telefoniczna pomoc techniczna,
- archiwizacje oraz zabezpieczenie danych.


Usługi podpisu elektronicznego

Konstrukcja podpisu elektronicznego wykorzystuje technikę szyfrowania z kluczem publicznym. Podstawą działania szyfrów z kluczem publicznym są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny. Tak jak wskazują przyjęte zwyczajowo nazwy kluczy, klucz publiczny jest udostępniany wszystkim osobom, z którymi kontaktuje się dana osoba, zaś klucz prywatny, dla zachowania bezpieczeństwa systemu, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela. Istotną własnością wymienionych kluczy jest to, iż praktycznie niemożliwe jest odgadnięcie klucza prywatnego na podstawie znajomości klucza publicznego. Własność ta gwarantuje, iż podpisany dokument, który został poprawnie weryfikowany kluczem publicznym mógł być stworzony tylko przez posiadacza klucza prywatnego.Podpis elektroniczny jest wykorzystywany, między innymi, do zabezpieczania transakcji przesyłanych w ramach systemu elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR prowadzonego od 1993 roku przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

"Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny." Art. 3 Ustawy o podpisie elektronicznym.

Podstawowe własności podpisu elektronicznego:

Unikalność - każdy elektroniczny dokument posiada unikalny podpis cyfrowy ściśle z nim związany.
Integralność - jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo zostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji podpisu.
Niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca klucz prywatny korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu mogła wygenerować podpis pod dokumentem.
www.kir.pl

czwartek, 6 października 2011